Om khartonline.com

Khartonline.com er et samarbeid mellom selskap og frittstående eksperter som tilbyr økonomisk rådgivning og investeringstips til privatpersoner og bedrifter over hele landet. Vi har tilknyttede konsulenter i de fleste fylker, i tillegg til en hovedgruppe basert i Bergen og Oslo.

Kompetansen du finner hos oss dekker alt innen boligfinansiering, finansiering av investeringer, investeringsmuligheter, oppretting av de forskjellige selskapsformene, skattespørsmål, regnskap, refinansiering av alle typer lån (billån, forbrukslån, boliglån og så videre) og gjeldssanering.

Våre konkurransefortrinn ligger ikke bare i et høyt kompetansenivå, men også i det at vi er å finne over hele landet gjennom vårt nettverk av tilknyttede eksperter. Vi bruker også digitale hjelpemidler til å dekke områder som stedbundne konkurrenter ikke betjener, samt til å dra synergier ut av de brede spekteret med fagfolk som er tilknyttet oss.