Om khartonline.com

Idéen bak sidene er å gi forbrukere nyttig informasjon før de tar opp lån uten sikkerhet. Slike lån fås i dag i de fleste sparebanker, i tillegg til et høyt antall finansieringsselskap som fokuserer kun på forbrukerfinansiering. Prisforskjellene, lånesummene, kravene til søkeren og øvrige betingelser kan variere i meget stor grad. Vår side skal være et bidrag til å skape oversikt for låntakere. Vi belyser hva som gjør et lån billigere enn et annet, og hvordan du bør gå frem for å spare penger. En viktig forskjell mellom tilbyderne av lån uten sikkerhet, ligger i rentene de opererer med. Sparebankene har ofte faste satser, uavhengig av hvem kunden er. Finansieringsselskapene derimot, gir ulike rentetilbud alt ettersom hvilken kredittverdighet søkeren har. Skal du finne det lånet som blir rimeligst, må du kjenne til forskjellene, og hvordan du selv kan påvirke rentetilbudet. Våre tips vil i all hovedsak fokusere på dette, samt presentere forskjellige nyheter som er relevant for de som trenger finansiering.