Slik blir forbrukslån billigere

Et forbrukslån kan bli både rimelig og dyrt, avhengig av mange forskjellige faktorer. Det spiller en viss rolle hvilken bank du velger, men din egen betalingsevne er i all hovedsak det som avgjør rentebetingelsene. Dette kan du påvirke selv med enkle grep, og dermed få bedre betingelser på lånet.

Banken fastsetter rentene i forhold til kredittscore

Hvorvidt du er kredittverdig uttrykkes i en såkalt kredittscore. Dette er et mål på hvordan økonomien din ser ut, både nå og historisk, og baseres på opplysninger som kredittvurderingsselskapene samler inn. Antallet faktorer er mange, men noen er mer viktige enn andre. Inntekten og gjelden din er blant de som innvirker mest, i tillegg til hvilken betalingshistorikk du har. Er du ofte sen med å betale regninger, vil dette være negativt for scoren. Det samme gjelder dersom gjelden er høy i forhold til inntekten. I tillegg påvirker alderen din, bosted og om du bor stabilt (hyppige adresseendringer er negativt) og om du har verv eller eierskap i selskaper som har dårlig betalingsevne.

Når du søker om forbrukslån vil banken først vurdere om du er kredittverdig, og dernest bestemme hvilke renter de er villige til å gi deg. Passerer du første hinder og mottar et tilbud, vil rentetilbudet være bedre dersom kredittscoren er høy, og motsatt. Derfor kan to personer få ulike renter, selv om de søker om helt identiske lån i samme bank.

Forbedring av kredittscore

Ved å forbedre kredittscoren, vil du dermed vanligvis få bedre rentebetingelser. Noen faktorer er det lite å gjøre med, som alder, mens andre fordrer at man tenker langsiktig. På lengre sikt er det greit å ha i tankene at hyppig flytting (registrert i Folkeregisteret) trekker ned, da bankene antar at dette er ensbetydende med usikker inntekt og lignende. Det er derfor en idé å ikke registrere midlertidige adresser. Betalingshistorikken din er spesielt viktig, og her gjelder det å ikke betale regninger for sent. Det verste i så måte er regninger som ender som inkassosaker. Om betalingshistorikken din så langt i livet har vært negativ, vil det lønne seg å skjerpe seg allerede nå. På lang sikt betyr det at du får enklere boliglån og andre lån i fremtiden, mens på kort sikt viser du bankene at du har tatt tak i egen økonomi.

Betalingsevnen din er hva du sitter igjen med etter at gjeld og utgifter er trukket fra månedslønna. Her vil for eksempel personer som bor i Oslo komme litt dårligere ut dersom alle faktorer ellers er like, fordi bankene regner med at boutgiftene i Oslo er høyere enn ellers i landet. Slike faktorer er likevel langt mindre viktig enn inntekt og gjeld. Har du for eksempel overkommelig gjeld fra kredittkort, vil det være en god idé å kvitte deg med dette før du søker om forbrukslån. Den ekstra innsatsen der vil kunne gi deg gode besparelser i form av lavere renter på lånet.

Det gjelder også å unngå å være tilknyttet selskap eller organisasjoner som selv har dårlig kredittverdighet. For ansatte har dette ingen betydning, mens for eiere og styremedlemmer innvirker et selskaps kredittscore på deres egen.

En medlåner gir bedre betingelser

Når to personer låner sammen, kalles dette å ha en medlåner eller medsøker. Begge blir da likeverdige låntakere, og ansvarlige for å betale tilbake lånet. En medlåner gir bankene bedre sikkerhet for pengene sine, og de er dermed som regel villige til å gi bedre rentebetingelser. De er av samme grunn enklere å få aksept på lånesøknaden når man er to. Å bruke en medlåner medfører imidlertid en del andre ting å tenke på. Alle naturlige kostnader med et lån eller en kreditt, gir skattefradrag, og man må dermed avklare hvordan dette fradraget skal fordeles. Når to låner sammen, har de ikke bare lik plikt til å tilbakebetale lånet, men også lik rett til å disponere det. Man bør derfor helst låne sammen med noen man har felles økonomi med, for eksempel en samboer eller ektefelle.

Beste rente på forbrukslån med sikkerhet

Om du har bolig å stille som pant, finnes det et knippe banker som tilbyr forbrukslån med sikkerhet. Dette tar normalt en del mer tid å få på plass, blant annet fordi pantesikkerheten skal tinglyses, og at boligens verdi må fastsettes. Fordelen er at rentebetingelsene blir bedre enn for et usikret forbrukslån, samt at lånerammen gjerne er høyere. Du må betale for tinglysningen, men gebyret her er ganske lavt. Å skaffe seg et forbrukslån med pantesikring i bunn, går imidlertid mye tregere tidsmessig enn motsatt. Dette bør tas med i vurderingen, alt ettersom hva lånebehovet er og hvor lag tid man planlegger å bruke på nedbetalingen. Å søke om et sikret lån til forbruk på noen få tusenlapper, er ikke spesielt hensiktsmessig.

Forbrukslån med sikkerhet formidles av lånemeglere som MyCredit og Zen Banking, i tillegg til at de også hjelper med å innhente lånetilbud for de med betalingsanmerkninger, samt vanlige forbrukslån uten sikkerhet. Du kan også søke direkte til de bankene som tilbyr denne typen lån, blant annet BlueStep.

Søk og sammenlign flere lån

Det viktigste man kan foreta seg for å finne det billigste forbrukslånet, er å sammenligne flere tilbud. Det vil alltid være enkelte banker som tilbyr lavere renter enn andre, og det er omtrent umulig å vite hvilken bank som har best tilbud til enhver tid. Selve søknadsprosessen er imidlertid så pass enkel og rask, at man uansett ikke har noe å tape. Man kan søke fra hvor som helst, så lenge man har internettforbindelse. Opplysningene som kreves i første omgang, er slike de fleste kan uansett. Svaret på søknadene får man normalt samme dag, og ofte innen noen minutter. Er man kredittverdig, vil banken legge ved et uforpliktende lånetilbud som vanligvis er gyldig i 30 dager.

Lånemeglere er også behjelpelige om man vil søke på flere forbrukslån samtidig. Dette er selskap som innhenter tilbud på dine vegne, og ofte fra så mange som 12-13 forskjellige banker. Meglernes tjenester er utelukkende gratis (bankene betaler de provisjon for formidlingen), og de har god erfaring med hvilke banker som har de beste tilbudene. En lånesøknad som går via en megler, bruker heller ikke særlig lengre tid enn om du søker direkte til bankene.